()     ųƮ24-3


ۡ

.̿

ߧ

(G.N.P)

2

ͣ. Ѧϰ

ۡη⸦ Ͽۡ

.ٰ̳ ߾?

ڪ

(P.Q.L.I)

1970

ڸ

. а ͪ

¿.

ۡ

(W.I.S.P)

1980

Ǻ̴Ͼ

....

1991. 124 :ڸ19.ؽ28.32.70

ۡ

1989

ۡ ͪ ۡ

ި. .ܨ

1991. 160 :35(ʫߩ5%߾ )

1991

ۡͪ ۡ

ۡ 릿 װ

1991. 88 : 1.ڸ13.39 76